article

Be My Guest: พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เตรียมลมหายใจสุดท้ายด้วยศิลปะบําบัด 

โครงการ “แม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ”

หมอโจ้ พญ. พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

Drawing on death งานศิลปะบำบัดกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย - Bangkok Post

โครงการศิลปะบำบัดเพื่อเด็กป่วยระยะสุดท้าย (โอเคเนชั่น)

บทสัมภาษณ์ครอบครัวผู้ใช้บริการศิลปะบำบัดของฮิวแมนเซ็นเตอร์

จุมพล ชินะประพัฒน์

คำแนะนำสำหรับช่วยเหลือพี่น้องของเด็กป่วย

คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกไม่สบาย