video มูลนิธิศิลปะบำบัด

Art Therapy for the dying youngs

 

2016 Graduation

 

Art Therapy in Bangkok

 

โครงการศิลปะบำบัดเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
โครงการนี้เริ่มต้นมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วยความกรุณาของแผนกกุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับความอยู่ดีมีสุขของเด็กๆที่ ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและโรครักษาไม่หาย ทำให้ต้องมานอนโรงพยาบาลบ่อยๆ คณะแพทย์ และพยาบาลที่ดูแลเด็กๆกลุ่มนี้ได้เล็งเห็นประโยชน์ของศิลปะบำบัด ในแง่ที่จะเข้ามาสร้างบรรยากาศใหม่ของการนอนโรงพยาบาล ให้มีลักษณะผ่อนคลายคล้ายกับได้อยู่บ้านตัวเอง และได้ทำกิจกรรมที่ตนเลือกได้ว่าจะสร้างสรรค์อะไรอย่างไร เปิดโอกาสให้ได้เป็นตัวของตัวเองและได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ เป็นการดำรงชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ไม่จมจ่อมอยู่กับความเจ็บป่วย อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการจัดการกับปัญหาที่รุมเร้า การสะท้อนภาพปมปัญหาผ่านการทำงานศิลปะเป็นช่องทางให้เกิดความคลี่คลาย และนำไปสู่ทางออกหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจไม่เคยนึกถึง  ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ โครงการได้ขยายการให้บริการไปสู่เด็กป่วยโรคมะเร็งและโรคความพิการซ้ำซ้อนที่มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเด็ก หรือปัจจุบันใช้ชื่อว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี คณะทำงานได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยและผู้ปกครองเป็นอย่างดี และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน
 

Roll_the_World_s
โครงการแม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ ของมูลนิธิศิลปะบำบัด ถือกำเนิดหลังจากที่คณะทำงานได้คลุกคลีกับเด็กป่วยเรื้อรังในการทำงานศิลปะบำบัดมาระยะหนึ่งแล้วพบว่า ความปรารถนาอันดับต้นๆของเด็กๆ ที่มานอนโรงพยาบาลคือการได้ไปโรงเรียน แต่ปัญหาก็คือ เด็กๆ ต้องขาดเรียนบ่อยจนสิ้นสภาพนักเรียน หรือไม่ได้ไปสอบเลื่อนชั้น ทำให้ต้องซ้ำชั้น หรือหมดสิทธิ์เข้าเรียน มูลนิธิฯจึงทำงานร่วมกับเครือข่ายในการรับสมัครคุณครูอาสาฯ เพื่อมาทำห้องเรียนในโรงพยาบาล มีการประสานกับหลายหน่วยงานจนเกิดเป็นโครงการ แม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ และได้รับรางวัลโครงการผู้หญิงกลิ้งโลก สาขาสิทธิมนุษยชน ปี ค.ศ.2012 และปี 2013

 

50 ชีวิต
โครงการศิลปะบำบัดเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการ 1 ใน 50 ชีวิตที่คิดเปลี่ยนโลก ของบริษัทโตโยต้า ประเทศไทย ใน ปี 2014

 

หน้าที่พลเมือง 9 พ.ย.57
Thai PBS นำเสนอเรื่องราวของคนตัวเล็กๆ ที่ทำหน้าที่ของตัวเองไปโดยไม่ใส่ใจในข้อจำกัด ละทิ้งสิ่งที่สังคมให้ค่า มาทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินทอง อาศัยแรงขับเคลื่อนภายในเป็นหลักในการแหวกว่ายฝืนทวนกระแส ท้าทายอำนาจทุนนิยมอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการศิลปะบำบัด

 

>> ดูคลิปเพิ่มเติม