โครงการ “แม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ”

2 2

โครงการ “แม้ลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ท้อ” ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “ผู้หญิงกลิ้งโลก” ในหมวดสิทธิมนุษยชน โดย พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการต่อยอดมาจากโครงการศิลปะบำบัดของผู้เขียนโครงการเอง ที่ทำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเด็กก่อนแล้ว ด้วย พญ.พัชรินทร์เห็นว่าบรรดาเด็กที่ป่วยและต้องใช้เวลาอยู่พักรักษาตัวที่โรงยาบาลเป็นเวลานาน ขาดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และสิ่งสำคัญคือ การศึกษา

อ่านเพิ่มเติม พลังผู้หญิง…กลิ้งโลกกลมๆ ThaiPublica วันที่ 28 มีนาคม 2012
>> http://thaipublica.org/2012/03/worldrollers-women/

อ่านเพิ่มเติม ผู้หญิงเปี่ยมพลัง นสพ.ข่าวสด >> อ่าน

type

sn